Forsterkere

Vi tilbyr klasse D transformatorisolerte effektforsterkere for 50 V og 100 V distribuerte høyttalersystemer. De er beregnet for montering i rack, hver tar 2 høydeenheter.

Ved brokobling blir forsterkerkanalene kombinert for økt effekt.

Forsterkerne har 48 VDC innganger, som gir mulighet for tilkobling til batteriback-up-systemer for maksimal tilgjengelighet og bestandighet. De er drevet fra ekstern strømforsyningsmodul ABT-PS48800, som arbeider i blokk. Strømmen fra blokken blir distribuert til individuelle forsterkere gjennom styreenheten for kraftforsyning ABT-PSM48 (enheten inkluderer en batterilader og er i henhold til EN 54-4).