Kontrollenheter

Produkter:


Illustrasjonsbilde

Kontrollenhet med LCD-display, 11 kortplasser

ABT-CU-11 fungerer som frittstående kontrollenhet for medium PA&VE-systemer, eller som en distribuert kontrollenhet i et større system.

Illustrasjonsbilde

Kontrollenhet, 11 kortplasser

ABT-CU-11 fungerer som frittstående kontrollenhet for medium PA&VE-systemer, eller som en distribuert kontrollenhet i et større system.