UTGÅTT - moduler

Produkter:

Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BRG-APS01

Inngangsenhet for mikrofon eller lydkilde.Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BRG-APS02

Inngangsenhet for lydkilde.

Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BRG-APS04

Inngangsenhet for miksepanel BRG-APS450.

Signalgenerator BRG-APS07

Signalgenerator med 3-tone signal BRG-APS07Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BRG-APS16.2

Inngangsenhet for digitale mikrofonkonsoller.

Illustrasjonsbilde

Digitalt talelager BRG-APS19.1

Digitalt talelager for forhåndsinnspilte meldinger i MP3 format.

Illustrasjonsbilde

Digitalt talelager BRG-APS19.2

Digitalt talelager for forhåndsinnspilte meldinger i MP3 format.

Illustrasjonsbilde

Digitalt talelager BRG-APS24.1

Digitalt talelager for forhåndsinnspilte meldinger. Meldinger lagret på EEPROM.Illustrasjonsbilde

Musikkmodul BRG-APS26

Høykvalitets MP3 spiller. Brukes som uavhengig signalkilde eller sammen med APS-40 signalkildevelger

Illustrasjonsbilde

Utgangsenhet BRG-APS30

Utgangsenhet for 0dB lydsignal.

Illustrasjonsbilde

Utgangsmodul BRG-APS31.1

Utgangsmodul for 0 dB lydsignal.

Illustrasjonsbilde

Digital signal prosesseringsenhet BRG-APS37

Digital signal prosesseringsenhet for optimalisering av lydkvalitet.

Softwarenøkkel for BRG-APS37.

Softwarenøkkel for BRG-APS37. Automatisk volumkontroll med støyføling.

Softwarenøkkel for BRG-APS37. (1)

Softwarenøkkel for BRG-APS37. Digital lydforsinkelse.

Softwarenøkkel for BRG-APS37. (2)

Softwarenøkkel for BRG-APS37. Equaliser.

Softwarenøkkel for BRG-APS37. (2)

Softwarenøkkel for BRG-APS37. Feedback reduksjon.

Illustrasjonsbilde

Inngangsenhet BRG-APS40.1

Inngangsenhet for inntil 4 musikkilder. Med kildevelger.

Illustrasjonsbilde

Master volumkontroll BRG-APS43

Master volumkontroll for AM-forsterker

Illustrasjonsbilde

Bryter/funksjonsenhet BRG-APS50

Bryter og funksjonsenhet med 8 programmerbare funksjoner/knapper.

Illustrasjonsbilde

Funksjonsenhet BRG-APS52

Funksjonsenhet med 8 programmerbare funksjoner/innganger.

Illustrasjonsbilde

Funksjonsenhet BRG-APS53

Funksjonsenhet med 4 programmerbare funksjoner/innganger. 24V.

Illustrasjonsbilde

LAN kommunikasjonsenhet BRG-APS-59.1-LAN 4

For integrering av PA-systemer i lokale nettverksområder (LAN)

Illustrasjonsbilde

Utgangsmodul BRG-APS62

Utgangsenhet for 2 stk. 100V høyttalerkurser med separat volumustering.

Illustrasjonsbilde

Utgangsenhet for 4 stk. 100V høyttalerkurser

Utgangsenhet for 4 stk. 100V høyttalerkurser med separat volumustering.

Illustrasjonsbilde

Utgangsmodul BRG-APS75

Releenhet med 4 stk. individuelt programmerbare utgangsreleer.

Illustrasjonsbilde

Overvåkningsenhet, CPU

Overvåkningsenhet, CPU.

Illustrasjonsbilde

Overvåkningsenhet, CPU (1)

Overvåkningsenhet, 4 stk. høyttalerkurser

Illustrasjonsbilde

Overvåkningsenhet, CPU (2)

Overvåkningsenhet, 2 stk. forsterkerw

Illustrasjonsbilde

Intern strømforsyning BRG-APS90

Ekstra modul for tilkobling nett 230V og /eller batteri 24V, med automatisk omkobling


Illustrasjonsbilde

Høyttaler-overvåking BRG-APS178-16-EV

Høyttalerlinje overvåkingsmodul for 16 linjer

Illustrasjonsbilde

Høyttaler-overvåking BRG-APS178-32-EV

Høyttalerlinje overvåkingsmodul for 32 linjer

Fjernstyringsenhet BRG-APS440

Fjernstyringsenhet 1 mic/ 3 AUX

Fjernstyringsenhet BRG-APS440A02

Fjernstyringsenhet 2 mic/ 2 AUX

Illustrasjonsbilde

Prossessorenhet BRG-APS990

Kontrollerer og overvåker alle funksjoner og konfigurasjoner av BR-200 AutroVoice