Multikriterieprotektor-serie V-430

Protektorserie for bruk på land og i maritime bruksområder

AutroGuard® V-430 multikriterieprotektor gir deg en ny generasjon teknologi, som forenkler installasjon og igangkjøring og øker brannsikkerheten.

Se datablad for detaljert informasjon.

Produkter:

Illustrasjonsbilde

Multikriterieprotektor V-430

Kombinert røyk-/varmedetektor

Illustrasjonsbilde

Multikriterieprotektor V-430-S

Kombinert detektor og summer

Illustrasjonsbilde

Multikriterieprotektor V-430-VADW

Kombinert røyk-/varmedetektor og hvit visuell alarmenhet (VAD)

Illustrasjonsbilde

Multikriterieprotektor V-430-VADR

Kombinert røyk-/varmedetektor og rød visuell alarmenhet (VAD)

Illustrasjonsbilde

Multikriterieprotektor V-430-S-VADW

Kombinert røyk-/varmedetektor, summer og hvit visuell alarmenhet (VAD)

Illustrasjonsbilde

Multikriterieprotektor V-430-S-VADR

Kombinert røyk-/varmedetektor, summer og rød visuell alarmenhet (VAD)