AutroGuard® multikriterieprotektorer

AutroGuard® multikriterieprotektor gir deg en ny generasjon teknologi, som forenkler installasjon og igangkjøring og øker brannsikkerheten. den er mer enn en detektor, den er en PROTEKTOR. Den detekterer brann og gir deg beskjed - i én og samme enhet.

Ekstrem sensordynamikk gir pålitelig deteksjon, og reduserer i stor grad deteksjonstid og antall falske alarmer. Dette gjør at det nå er mulig å benytte denne typen detektor i enda flere bruksområder. AutroGuard® kan konfigureres til å reagere på varme, røyk eller en kombinasjon.

Den har et bredt spekter av brannsikkerhetsfunksjoner innebygd i én enkelt enhet, noe som gir betydelig mindre kabling og lavere installasjonskostnader – og et renere uttrykk.

SelfVerify-teknologien sikrer at protektoren er like pålitelig i hele sin levetid, like følsom som da den forlot fabrikken.

DYFI3D-teknologi
AutroGuard® benytter DYFI3D-teknologi; MultiAngle / MultiWavelength-deteksjon med avanserte algoritmer som analyserer de unike signaturene for hver branntype og feilkilde i et 3D-rom, slik at protektoren kan skille nøyaktig mellom ekte branner og kilder til falske alarmer.

SelfVerify®
SelfVerify®-systemfunksjonen gjennomfører en kalibrert og automatisk selvtest en gang i døgnet (standard funksjon for V-530-varianter, og tilleggsfunksjon for V-430-varianter). Den tester signalbanen til systempanelet, alarmenhetene og utgangsenhetene. På denne måten sikrer vi at protektoren gjennom hele levetiden kan initiere en alarm når den skal, og på riktig sensitivitetsnivå i henhold til brann-standardene EN 54 del 5 og 7.

I tillegg kjøres en avansert analyse av pulsresponssignalene annethvert sekund for å verifisere 100 % av komponentene i signalbanen og 99 % av komponentene i protektoren.

Cover Detection
AutroGuard® tilbyr Cover Detection (standard funksjon for V-530-varianter, og tilleggsfunksjon for V-430-varianter). Vi bruker infrarødt lys for å oppdage om protektoren er dekket av en støvhette eller noe annet, og hvis den er det, vises en feilmelding. Funksjonen kan slås av under vedlikehold.

Integrert summer
Som opsjon kan AutroGuard® leveres med integrert summer godkjent i henhold til EN 54-3. Lydmønstre og lydnivåer kan konfigureres med et maksimalt lydtrykk på 93 dBA ved en avstand på 1 m. Protektor-varianter med integrert lydalarm er ikke sertifisert iht. UL-268, UL-464 og ULC-525.

Integrert visuell alarmenhet (VAD)
Som opsjon kan AutroGuard® leveres med en integrert visuell alarmenhet (VAD) godkjent i henhold til EN 54-23. Den er tilgjengelig i hvitt eller rødt og kan konfigureres til 4 forskjellige intensitetsnivåer. Blinkhastigheten kan også konfigureres (1 eller 2 sek.).  Protektor-varianter med integrert VAD er ikke sertifisert iht. UL-1638 og ULC-526.

Multikriterieprotektor-serie V-430

Protektorserie for bruk på land og i maritime bruksområder

V-530-serien av multikriterieprotektorer, SIL2-sertifisert

Protektorer for krevende omgivelser, som petrokjemi-, olje- og gassektoren.

AutroGuard® Retro reservedelsdetektor

AutroGuard® Retro reservedelsdetektor for utskifting av tidligere generasjon Autronica-detektorer