V-530-serien av multikriterieprotektorer, SIL2-sertifisert

Protektorer for krevende omgivelser, som petrokjemi-, olje- og gassektoren.

AutroGuard® V-530 er en SIL2-sertifisert multikriterie-protektorserie. Serien gir deg en ny generasjon teknologi, som forenkler installasjon og igangkjøring og øker brannsikkerheten.

Se datablad for detaljert informasjon.

Produkter:

Illustrasjonsbilde

SIL2-sertifisert multikriterieprotektor V-530

Standard røyk-/varmedetektor, uten alarmenhet

Illustrasjonsbilde

SIL2-sertifisert multikriterieprotektor V-530-S-VADW

Kombinert røyk-/varmedetektor, summer og hvit visuell alarmenhet (VAD)

Illustrasjonsbilde

Multikriterieprotektor V-530-EXIA

Standard røyk-/varmedetektor, uten alarmenhet. Eksplosjonssikker for sone 0, 1 og 2.

Illustrasjonsbilde

SIL2-sertifisert multikriterieprotektor V-530-EXIC

Standard røyk-/varmedetektor, uten alarmenhet. Eksplosjonssikker for sone 2.