Produktdata

Sløyfedrivermodul BSD-311, forsterket strømutgang

Sløyfedrivermodul H.P. (high power) med forsterket strømutgang har samme funksjon som BSD-310, men med kraftigere strømkapasitet for mating av alarmorgan på sløyfe (loop-powered sounders). Største antall moduler pr. sentral/kontroller er 6 stk.

Sløyfedrivermodul-funksjon for kommunikasjon av data mellom styresystemet og detektorsløyfen.

Sløyfedrivermodulen plugges enkelt på en montasjeskinne inne i brannalarmsentralen BS-420 eller kontrolleren BC-420. 1 detektorsløyfe for tilkobling av 127 sløyfeenheter kan kobles til hver sløyfedrivermodul. En sløyfeenhet defineres enten som et punkt (dvs. en detektor eller en melder), en I/O-enhet eller en elektronisk sirene.

BSD-311 har en forsterket strømutgang som gir kraftigere strømkapasitet for mating av alarmorganer på sløyfen. Maksimum strømutgang til sløyfe er 200 mA. Maksimum motstand på total kabellengde er 20 Ohm (summen av + og - ledere).

I tillegg til hovedfunksjonen, har modulen to viktige overvåkings- og sikkerhetsegenskaper:

  • Sløyfemotstanden på detektorsløyfen overvåkes kontinuerlig for å registrere mulig brudd eller kortslutning på detektorsløyfen.
  • Modulen detekterer automatisk sin egen adresse; ingen dip-bryter eller jumper-innstillinger er nødvendige.
Artikkelnr.: 116-BSD-311