AutroSafe-moduler

Standard moduler som monteres i AutroSafe brannalarmsentraler og kontrollere

Brannalarmsentralen BS-420 og kontrolleren BC-420 kan utstyres med de samme modulene. Modulene har de samme målene og kan enkelt monteres ved siden av hverandre på en standard monteringskinne inne i enhetene.

Viktig om modulkapasitet
Hver brannalarmsentral eller kontroller er bestykket med en intern kraftforsyningsmodul BSS-310A og en kommunikasjonsmodul BSL-310. Hver systemenhet har total kapasitet for tilkobling av inntil 12 moduler.

  • Maks. antall moduler montert i brannalarmpanel eller kontroller: 12 stk
  • Maks. antall sløyfemoduler per Al_Com+ stabel: 6 stk.
  • Maks. antall sløyfemoduler totalt for et panel: 12 stk (fordelt på minimum 2 Al_Com+ stabler)
Produkter:

Illustrasjonsbilde

Sløyfedrivermodul BSD-310

Sløyfedrivermodul med kapasitet til én detektorsløyfe med maks. 127 sløyfeenheter (detektorer/ I/O-moduler/alarmorgan).

Illustrasjonsbilde

Sløyfedrivermodul BSD-310/N

Sløyfedrivermodul med kapasitet til én detektorsløyfe med maks. 127 sløyfeenheter (detektorer/ I/O-moduler/ alarmorgan). Max 99 detektorer/meldere. Største antall moduler pr sentral/kontroller er 6 stk. For Ex-sone 2.

Illustrasjonsbilde

Sløyfedrivermodul BSD-311, forsterket strømutgang

Sløyfedrivermodul H.P. (high power) med forsterket strømutgang har samme funksjon som BSD-310, men med kraftigere strømkapasitet for mating av alarmorgan på sløyfe (loop-powered sounders). Største antall moduler pr. sentral/kontroller er 6 stk.

Illustrasjonsbilde

BS-100 sløyfedriver BSD-330

BS-100 sløyfedriverenhet, laget for tilpasning av BS-100 sløyfeenheter til AutroSafe interaktive branndeteksjonssystem.

Illustrasjonsbilde

Inngangsmodul, overvåket BSE-310

Inngangsmodul med 4 overvåkede innganger for digitale inngangsenheter og andre styreinnganger.

Illustrasjonsbilde

Inngangsmodul BSE-320

Inngangsmodul med 8 ikke-overvåkede og galvanisk isolerte innganger for digitale inngangsenheter og andre styreinnganger.

Illustrasjonsbilde

Utgangsmodul BSJ-310

Utgangsmodul med 8 åpne transistor-/kollektorutganger som ikke er overvåket.

Illustrasjonsbilde

Utgangsmodul, overvåket BSB-310A

Fire utgangskretser med overvåkingsfunksjon for brudd og kortslutning

Illustrasjonsbilde

Kraftforsyningsmodul BSS-310A

Kraftforsyningsmodul som konverterer uregulert batterispenning til 24 VDC og 5 VDC regulert spenning for samtlige I/O-moduler.

Illustrasjonsbilde

Redundant strømovervåkningsmodul BSS-311

Gir redundant strøminngang til BSS-310A-modulen montert i panelet (BS-420) eller kontrolleren (BC-420). AutroSafe 4.