Produktdata

Inngangsmodul, overvåket BSE-310

Inngangsmodul med 4 overvåkede innganger for digitale inngangsenheter og andre styreinnganger.

Inngangsmodulen BSE-310 har fire overvåkede innganger for digitale inngangsenheter og andre styreinnganger. Modulen plugges enkelt på en montasjeskinne inne i brannalarmsentralen BS-420 eller kontrolleren BS-420.

Hver inngangskrets kobles til en lukket sløyfe med kjent motstand. Forandring i motstanden detekteres av modulen. Modulen detekterer automatisk sin egen adresse; Dip-bryter eller jumper-innstillinger er ikke nødvendig.

Artikkelnr.: 116-BSE-310