Produktdata

Utgangsmodul BSJ-310

Utgangsmodul med 8 åpne transistor-/kollektorutganger som ikke er overvåket.

Styreutgangsmodulen har åtte åpne kollektor-, ikke-overvåkede utganger for internt relé eller LED-drift i skap. Modulen plugges enkelt på en montasjeskinne inne i brannalarmsentralen BS-420 eller kontrolleren BC-420.

Utgangsklemmen synker til 0 V når den aktiveres. 24 V er tilgjengelig på skrueklemmene. Modulen detekterer automatisk sin egen adresse; Dip-bryter eller jumper-innstillinger er ikke nødvendig.

Artikkelnr.: 116-BSJ-310