Produktdata

Kraftforsyningsmodul BSS-310A

Kraftforsyningsmodul som konverterer uregulert batterispenning til 24 VDC og 5 VDC regulert spenning for samtlige I/O-moduler.

Kraftforsyningsmodul BSS-310 konverterer uregulert batterispenning til 24 VDC og 5 VDC regulert spenning for samtlige I/O-moduler. Modulen monteres i brannalarmsentralen BS-420 eller i kontrolleren BC-420. Effekten kan økes ved å øke antall moduler som kobles i parallell.

Artikkelnr.: 116-BSS-310A