Produktdata

Redundant strømovervåkningsmodul BSS-311

Gir redundant strøminngang til BSS-310A-modulen montert i panelet (BS-420) eller kontrolleren (BC-420). AutroSafe 4.

BSS-311 kan også benyttes som en frittstående enhet med to redundante spenningsinnganger og en spenningsutgang.

Ved å parallellkoble flere BSS-311-moduler er det mulig å øke utgangsspenningen. I et slikt tilfelle er det viktig at spenningsinngangene er parallellkoblet, dvs. at de har felles +24 V inngang-1 og felles 0 V inngang-1 for alle BSS-311-moduler.

Artikkelnr.: 116-BSS-311

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.