Produktdata

Lokal alarmforsinkelsesenhet BN-303/LS

Muliggjør tidsforsinket varsling til brannvesenet og et midlertidig opphør av røykdeteksjon.

Den lokale alarmforsinkelsesenheten BN-303/LS gjør det mulig å forsinke varsling utenfor det lokale området (deteksjonssonen) som enheten er knyttet til, samt midlertidig fjerne røykdeteksjon i det lokale området.

Enheten anvendes i boliger med flere boenheter, studentboliger, hybelhus, boligblokker, kontorområder, mm. BN-303/LS benyttes i Autroprime interaktivt branndeteksjonssystem, versjon 1.1 og senere.

Enheten er beregnet for bruk i Autronicas interaktive branndeteksjonssystem, AutroSafe (versjon 4.4 og nyere) og Autroprime (2.1.3 og nyere).

VIKTIG: På grunn av en viktig sikkerhetsoppdatering i Autroprime versjon 2.1.3 må enheten ikke brukes med Autroprime versjon eldre enn 2.1.3.

Artikkelnr.: 116-BN-300/LS

Deklarasjoner