Produktdata

Lokal alarmforsinkelsesenhet BN-303/LS

Muliggjør tidsforsinket varsling til brannvesenet og et midlertidig opphør av røykdeteksjon.

Den lokale alarmforsinkelsesenheten BN-303/LS gjør det mulig å forsinke varsling utenfor det lokale området (deteksjonssonen) som enheten er knyttet til, samt midlertidig fjerne røykdeteksjon i det lokale området.

Enheten anvendes i boliger med flere boenheter, studentboliger, hybelhus, boligblokker, kontorområder, mm. BN-303/LS benyttes i Autroprime interaktivt branndeteksjonssystem, versjon 1.1 og senere.

BN-303/LS benytt es i Autroprime interaktivt branndeteksjonssystem, versjon 1.1 og senere, samt AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem, f.o.m. versjon 4.4.

Artikkelnr.: 116-BN-300/LS

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.

Deklarasjoner