Kontrollenheter

Produkter:

Illustrasjonsbilde

Utkoblingsenhet med betjeningsknapper BW-200

For utkobling av en eller flere detektorsoner.

Illustrasjonsbilde

Utkoblingsenhet BW-201

Utkoblingsenhet for ekstern styring. Kun for AutroSafe.

Illustrasjonsbilde

Dag-/nattkontrollenhet med betjeningsknapper BW-202

For ekstern styring av dag-/nattfunksjonen. Kun for AutroSafe.

Illustrasjonsbilde

Dag-/nattkontrollenhet BW-203

For ekstern styring av dag-/nattfunksjonen. Kun for AutroSafe.

Illustrasjonsbilde

Lokal alarmkontrollenhet BU-200

Tillater fjernstyring/ lokal alarmhåndtering fra forhåndsbestemte områder/soner. Kun for AutroSafe.

Illustrasjonsbilde

Lokal alarmforsinkelsesenhet BN-303/LS

Muliggjør tidsforsinket varsling til brannvesenet og et midlertidig opphør av røykdeteksjon.

Illustrasjonsbilde

Sprinklerkontrollenhet SG-13

Laget for å kunne tilby all funksjonalitet som grensesnitt for signaler mellom kontakter og detektorer og videre til sentralutstyr, moduler eller overføring.