Produktdata

Lokal alarmkontrollenhet BU-200

Tillater fjernstyring/ lokal alarmhåndtering fra forhåndsbestemte områder/soner. Kun for AutroSafe.

Hovedhensikten med BU-200 er å kunne håndtere alarmer uten å forstyrre folk unødig, samt hindre unødige anrop til redningstjeneste, for eksempel brannvesenet.

Enheten kan sende en bekreftelse og tilbakestilling til brannalarmsentralen (BS-420) eller betjeningspanelet (BS-430). BU-200 koples direkte til detektorsløyfen.

Hver sløyfeenhet kan koples til en operasjonssone. En operasjonssone kan ha en eller flere enheter, men krever separat 24 VDC kraftforsyning. Det kan benyttes maksimalt 4 enheter pr. detektorsløyfe. For å bruke enheten må alle deteksjonssonene tilkoplet operasjonssonen være konfigurert for ”Delayed Action”.

Enheten har en innebygd kortslutnings-skillebryter. Ved kortslutning vil kortslutningsområdet bli isolert.

Artikkelnr.: 116-BU-200

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.