Produktdata

Dag-/nattkontrollenhet med betjeningsknapper BW-202

For ekstern styring av dag-/nattfunksjonen. Kun for AutroSafe.

BW-202 er en enhet for ekstern styring av dag-/nattfunksjonen. Enheten kobles på en detektorsløyfe, og man kan manuelt aktivere eller deaktivere forsinket aktivering av alarmsoner, styreutganger og alarmsendere (FARE).

Ved å trykke på ’Dagstilling’-knappen vil systemet settes i ’Dagstilling’, det vil si at alarmsoner, styringer, og så videre, vil bli forsinket. LED-indikatoren vil da lyse fast. Ved å trykke på ’Nattstilling’- knappen vil operasjonssonen settes tilbake til ’Umiddelbar Aktivering’.

BW-202 har en utgang for parallell indikasjon/kontroll. Utgangen krever 24 V kraftforsyning. Maksimalt to enheter kan strømforsynes fra deteksjonssløyfen. Skal flere enn to enheter kobles på sløyfen kreves ekstern 24 VDC kraftforsyning.

For svensk versjon, /S bak artikkelnummeret.

Artikkelnr.: 116-BW-202

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.