Produktdata

AutroSafe sløyfeverktøy AS2000

AS2000 er et PC-basert installasjons- og serviceverktøy som hjelper deg ved installasjon og vedlikehold av sløyfer, og som gir både statisk og dynamisk detaljert punktinformasjon. Den laster inn informasjon fra alle enheter på sløyfen, og presenterer denne informasjonen på skjermen.

Sløyfeverktøyet AS2000 gjør det unødvendig for installatøren å utføre den komplekse og tidkrevende registreringen av punkter og enheter på sløyfene. Det er bl.a. tre hovedfordeler med dette systemet; at sløyfedata innhentes raskt og effektivt, at systemet lokaliserer feil og mangler, og at innhentet sløyfedata kan brukes som basis for brannsentralens konfigurasjon. Ved tilkobling gir den automatisk en grafisk framstilling av hele sløyfen. Kartet man får opp på skjermen stemmer 100% overens med den installerte sløyfetopologien, og gir full oversikt over installasjonen.

  • Tidsbesparende – den feilsøker systemet, detekterer og presenterer feil
  • Kostnadsbesparende – installasjonsprosessen vil gå betydelig raskere
  • Lettere å finne feil både i forbindelse med igangkjøring og vedlikehold, før systemet er ferdig installert
  • Kvalitetssikrer installasjonen
  • Dokumentasjon FDV

 

Artikkelnr.

116-WAS-2000     Komplett sløyfeverktøy
116-SW-100 Oppdatert programvare på USB-stick

 Merk at du kan laste ned programvaren fra Filnedlastings-fanen dersom du er logget inn.

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.

Deklarasjoner