Produktdata

AutroSafe sløyfeverktøy AS2000

AS2000 er et PC-basert installasjons- og serviceverktøy som hjelper deg ved installasjon og vedlikehold av sløyfer, og som gir både statisk og dynamisk detaljert punktinformasjon. Den laster inn informasjon fra alle enheter på sløyfen, og presenterer denne informasjonen på skjermen.

Sløyfeverktøyet AS2000 gjør det unødvendig for installatøren å utføre den komplekse og tidkrevende registreringen av punkter og enheter på sløyfene. Det er bl.a. tre hovedfordeler med dette systemet; at sløyfedata innhentes raskt og effektivt, at systemet lokaliserer feil og mangler, og at innhentet sløyfedata kan brukes som basis for brannsentralens konfigurasjon. Ved tilkobling gir den automatisk en grafi sk framstilling av hele sløyfen. Kartet man får opp på skjermen stemmer 100% overens med den installerte sløyfetopologien, og gir full oversikt over installasjonen.

Artikkelnr.: 116-WAS-2000

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.