BS-60A

Brannalarmsentral BS-60A er en analog, adresserbar sentral beregnet for små og mellomstore installasjoner.

Opptil 99 analoge, adresserbare branndetektorer og manuelle meldere kan tilkobles. Hver detektoradresse overvåkes av sentralen.

Produkter:

Illustrasjonsbilde

Brannalarmsentral BS-60A  (Utgått)

Brannalarmsentral med 99 adresser, ekskl. batteri. Montert i skap UEA-22/1.

Illustrasjonsbilde

Brannalarmsentral BS-60AL/FG  (Utgått)

Brannalarmsentral med 99 adresser, inkl. batteri. Montert i skap UEA-22/1. FG-godkjent for landbruk.

Illustrasjonsbilde

Overspenningsvern-kit for BS-60  (Utgått)

Overspenningsvern-kit for BS-60