Produktdata

ESPA-pakke for AutroSafe  (Utgått)

Komplett pakke for tilkobling av BSL-333 Inneholder: BSL-333 ESPA tilpasningsmodul EAU-321serieportutgangskort XBA-055 kommuniksjonskabel Kun for AutroSafe. Separat AS-ESPASERVPACK er nødvendig for konfigurering og igangkjøring.

En RS232 tilpasningsmodul som benyttes for tilkobling til lokale trådløse personsøkeranlegg. Ved å benytte en tilleggsenhet er det mulig å koble seg til GSM-telefoner. BSL-333 støtter et stort antall personsøkersystemer via ESPA 4.4.4-protokollen. Meldinger som kan sendes (fra en AutroSafe brannalarmsentral): - brannalarmer - forvarsler - feil - tekniske alarmer fra I/O-enheter Tekster fra AutroSafe kan inneholde navnet på deteksjonssone og/eller operatørsone, punktnavn (-informasjon) samt generelle feiltekster. Type melding som overføres til hver personsøker, samt antall personsøkere meldingene sendes til, kan konfigureres. Typisk vil et system bli konfigurert for overføring av alle typer meldinger til enkelte personsøkere, og kun brannalarmmeldinger til andre personsøkere. Samme type personsøker må benyttes i ett og samme system. Et stort antall personsøkere eller gruppenummer kan benyttes. Modulen kobles til AutroSafe via AutroCom-protokollen. Seriekommunikasjonskortet EAU-321 benytter én port. Kommunikasjonen settes til 9600 baud, 8 databit, ingen paritet og 1 stoppbit.

Artikkelnr.: 116-AS-ESPAPACK

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.