Elementer til kontrollenheter

Produkter:

Illustrasjonsbilde

Kommunikasjonskort

ABT-xNET er et kommunikasjonskort som består av to uavhengige 1 GB nettverksporter.

Illustrasjonsbilde

Kontrollkort for 4 høyttalerkurser

Dette kortet har 4 uavhengige høyttalerutganger.

Illustrasjonsbilde

Kontrollkort for 2 høyttalerkurser

Dette kortet har 2 uavhengige høyttalerutganger.

Illustrasjonsbilde

Funksjonskort 4 audioinnganger, 8 audioutganger, RS485

Dette kortet har 4 audioinnganger via en RJ45-kontakt og 8 symmetriske utganger via en RJ45-kobling for å lede ut audiosignaler til de eksterne enhetene eller forsterkerne i MULTIVES-systemet.

Illustrasjonsbilde

Funksjonskort 8 audioinnganger

Dette utvidelseskortet for lydinnganger gir 8 symmetriske audioinnganger via en Phoenixkontakt.

Illustrasjonsbilde

Funksjonskort 8 logiske innganger

Dette kortet har 8 kontrollinnganger som kan motta signaler fra andre systemer og trigge en ønsket reaksjon fra MULTIVES-systemet.

Illustrasjonsbilde

Funksjonskort 8 logiske utganger

Funksjonskortet har 8 reléer: 4 normalt lukkede og 4 normalt åpne.

Illustrasjonsbilde

Kontrollkort 8 logiske innganger

Dette kortet har 8 kontrollinnganger som kan motta signaler fra andre systemer og trigge en ønsket reaksjon fra MULTIVES-systemet

Illustrasjonsbilde

Kontrollkort 8 logiske utganger

Funksjonskortet har 8 reléer: 4 normalt lukkede og 4 normalt åpne.