Produktdata

Kontrollkort 8 logiske innganger

Dette kortet har 8 kontrollinnganger som kan motta signaler fra andre systemer og trigge en ønsket reaksjon fra MULTIVES-systemet

Inngangene har to modi: én ikke-potensiell modus (NC/NO) og en spenningsmodus. I tillegg overvåker kortet kommunikasjonen til
inngangene.

Artikkelnr.: 116-ABT-xLogIN-8c

Dokumenter

Savner du dokumenter? Prøv å logge inn så kanskje du finner fler.