AutroSense Cascade

A multi-channel aspirating smoke detector

Our advanced technology makes it possible for Aspirating Smoke Detection to be utilised in a much wider range of applications.
Unlike traditional point detection, air sampling points do not require electrical devices, power, wiring, or junction boxes. In fact, servicing and testing need only
be carried out at the display and detector modules, and at the sampling point furthest from the detector module.

In addition, AutroSense Cascade modules can be installed so they remain within reach, regardless of how inaccessible the sampling points are. This
permits maintenance to be carried out and electrical connections to be made in a convenient location away from the protected space.


Noe av informasjonen og dokumentasjonen er på engelsk, men vil bli fortløpende erstattet med innhold på norsk.

Produkter:

Illustrasjonsbilde

AutroSense Cascade Command skjermmodul

Skjermmodulen Command har brukergrensesnitt som består av en TFT-fargeskjerm, navigasjonsknapper og status-LED-dioder.

Illustrasjonsbilde

AutroSense Cascade Minimum skjermmodul

Skjermmodulen AutroSense Cascade er et kostnadseffektivt alternativ til skjermmodulen Standard.

Illustrasjonsbilde

AutroSense Cascade Standard skjermmodul

Skjermmodulen Standard har brukergrensesnitt som består av TFT-fargeskjerm, navigasjonsknapper og status-LED-dioder.

Illustrasjonsbilde

AutroSense Cascade detektormodul

Detektormodulen er en helt frittstående enhet som henter inn luft fra det aktuelle området, analyserer den og bruker ClassiFire til å avgjøre om det skal utløses en for-alarm eller alarm hvis det registreres røykpartikler i luften som testes.