Produktdata

AutroSense Cascade detektormodul

Detektormodulen er en helt frittstående enhet som henter inn luft fra det aktuelle området, analyserer den og bruker ClassiFire til å avgjøre om det skal utløses en for-alarm eller alarm hvis det registreres røykpartikler i luften som testes.

Hvis det oppstår en alarmtilstand eller feiltilstand, aktiverer enheten tilsvarende lokal reléutgang, basert på hvordan releene er programmert. Samtidig rapporteres alarm- eller feiltilstanden til skjermmodulen som detektormodulen er koblet til.

På grunn av den modulære naturen til AutroSense Cascade, kan vedlikehold (for eksempel rutinemessig filterbytte) utføres på modulbasis istedenfor for hele systemet. Det bidrar til å redusere risikoen i områder som er ubeskyttet i vedlikeholdsperioden, siden bare ett testrør (beskyttet område) påvirkes om gangen.

Artikkelnr.: 116-5861-018.2803