Produktdata

Inngangsmodul BSE-320

Inngangsmodul med 8 ikke-overvåkede og galvanisk isolerte innganger for digitale inngangsenheter og andre styreinnganger.

Inngangsmodulen BSE-320 har åtte ikke-overvåkede og galvanisk isolerte innganger for digitale inngangsenheter og andre styreinnganger. Modulen plugges enkelt på en montasjeskinne inne i brannalarmsentralen BS-420 eller kontrolleren BC-420.

Inngangene har en felles tilkobling til ekstern kilde, 24 VDC. Hver inngang aktiveres ved at man legger klemmen til 0 V, typisk av en åpen kollektorutgang. Modulen detekterer automatisk sin egen adresse; Dip-bryter eller jumper-innstillinger er ikke nødvendig. Modulen skal monteres i et lukket skap. Skapet bør være lystett.

Artikkelnr.: 116-BSE-320